หมวดหมู่: สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

 
Reference Project

FRP LINNING

Lining Materials& Thickness each Layer

 

Concrete

Concrete floor / Concrete Pond / Steel Tank

  • Surface of Material
  • Primer Layer- primer by roll to give a dry film thickness of not less than 0.25mm.
  • Structure Layer  – used chopped strand matt
  • 450  the thickness of Layer are value to the thickness of customer required
  • Corrosion Resistance Layer- use chopped strand matt 450 # 2 layer  thickness 2.0  mm. use the Vinyl Ester Resin
  • Top Coat Layer are the surface finish layer thickness 0.25 mm. use the Vinyl Ester Resin
Linning

Reference Project

Reference Project

กระบวนการผลิตถังไฟเบอร์กลาส

TANK

กระบวนการผลิตถังไฟเบอร์กลาส

 

กระบวนการผลิตถังไฟเบอร์กลาส ผลิตโดยใช้เครื่องพันแบบเฉียง หรือ Filament Winding และออกแบบโดยใช้มาตรฐาน ASME RTP-1-2000 โดยอ้างอิงคุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการผลิต ใช้ มาตรฐาน ASTM D-3299  กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ควบคมโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์นานกวา 10 ปี

     Manufacturing of Fiberglass Tanks Made by the Filament Winding machine And designed under ASME RTP-1-2000 standard. For the reference properties of  various materials used the ASTM D-3299 standard  and each production step. Control by experienced engineers for more than 10  years.

 

Fiberglass A– Primer Layer-  the Resin-rich layer of chemical resistance  vinyl ester is uniformly applied to an inner surface mat of fiberglass reinforcement. surfacing veil or nexus veil depending upon the customer’s products to be stored.
B– Corrosion Barrier – the Resin –rich layer of chemical resistance  vinyl ester is uniformly applied with a chopped-strand matt layer of fiberglass.
C– Structure  Layer- the filament-wound layer. Impregnated with polyester resin, is applied for highest circumferential strenght. The thickness of this layer are varies with tank dimension and specification of customer’s product.
D– Top-Coat Layer- The Resin-rich layer of chemical resistance vinyl ester is uniformly applied into an final surface of filament-wound layer an outer surface will be coated with UV protection resin  can installation of out door application

 

 

Horizontal Tank & Vertical Tank

 

Special Tank & Steel Tank

Steel Tank

Steel Tank

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซิร์ฟ พลัส เราพร้อมสำรวจหน้างานร่วมวิเคราะห์ปัญหา และให้คำปรึกษาโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านนี้มากกว่า 15 ปี จึงเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอย่างยิ่ง สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-115-4600

HDPE PIPE

HDPE PIPE

Piping System / Hanger Tray / Steel Support

 

HDPE PIPE HDPE PIPE

AHU

AHU System

AIR CONDITION WORK FOR AHU SYSTEM

 

     Serve plus engineering, Design and installation of air conditioning systems AHU service. For more information please call 02-115-4600, 093-995-4958

 

Air Pollution Control System

Wet Scrubber

Wet Scrubber is a cleaning polluted air by liquid and also as an “Absorber” The most common type are plate, Spray tower and pack tower.  The  function  of  these  tower  is  to  mist  eliminate  gaseous pollutants based on mass transfer  operation. By using  appropriate liquid, The Pollutant can be removed such as NaOH, to remove HCl or SO2 to remove H2S. For more information please call 02-115-4600, 093-995-4958

 

Type of Wet Scrubber

  • Counter flow Scrubber
  • Cross flow Scrubber

 

For the Counter Flow Scrubber is upward while liquid stream is downward throughthe packing. According to the shape of the scrubber, it require less installation area but requires higher space.

 

For the Cross Flow Scrubber gas stream passes horizontally through the packing section while liquid stream is dounward. This type require more installation area but shoter space is needed.

 

VENTURI 

 

Web Scrubber

 

Accessories for Service Scrubber System

FRP Ducting & Fitting

Centrifugal Blower

FRP  Hoods

Packing Media

Spray Nozzle

Packing Support

Chemical Piping System

Electrical Control System

FRP Tanks

 

Reference Project

SUS304 Mixxing Tank

SUS304 Mixxing Tank

SUS304 Mixxing Tank

SUS304

Storage Tank

Storage Tank

Storage Tank

Steel Tank

Mixxing Tank

รับติดตั้ง Mixxing Tank โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เซิร์ฟ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-115-4600 อีเมล info@serveplus.co.th

Hot oil CPF

Hot oil CPF

รับติดตั้งระบบ Hot oil CPF โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เซิร์ฟ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-115-4600 อีเมล info@serveplus.co.th

Steel Tank

HCI Tank

รับติดตั้งถัง HCI Tank โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เซิร์ฟ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-115-4600 อีเมล info@serveplus.co.th

Call Now
ข้ามไปยังทูลบาร์